TY ZAMAWIASZ Z DOMU, MY BEZPIECZNIE REALIZUJEMY TWOJE ZAMÓWIENIE. InPost 0zł.

Regulamin konkursu na najciekawszą opinię

1. Organizator


Konkurs organizowany jest przez sklep ZEGAREK.NET, którego właścicielem jest firma Brylant sp.j. Grzegorz i Tomasz Szuba z siedzibą przy ulicy 1 Maja 37, 58-530 Kowary.


2. Czas trwania


Konkurs trwa nieprzerwanie od 01.10.2017roku. Na każdy miesiąc przewidziana jest oddzielna edycja z wznowioną pulą nagród. Każda edycja trwa od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.


3. Zasady konkursu


 • Udział w Konkursie może wziąć każda osoba, która dokonała zakupów w naszym sklepie. Przedmiotem konkursu jest wystawienie opinii o sklepie lub zegarkuw serwisie CENEO lub ZEGAREK.NET 
 • Konkurs trwa nieprzerwanie od 01.10.2017 r. do momentu, gdy Organizator ogłosi oficjalne zakończenie cyklu "Konkursu na najciekawszą opinię"
 • Po zakończeniu każdej edycji wybierane są 2 najciekawsze rzetelne opinie o sklepie i 2 opinie o zegarkach.
 • Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 2 opinie, przy czym każda musi być zamieszczona w innym miejscu (CENEO i ZEGAREK.NET).
 • W przypadku, gdy uczestnik kupił w sklepie zegarek.net większą ilość produktów,dopuszczalna ilość wystawianych opinii wzrasta proporcjonalnie.
 • Uczestnik Konkursu wystawiając opinię oświadcza jednocześnie, że jest jej autorem, a co za tym idzie posiada do niej prawa autorskie.
 • Niedopuszczalne jest, by tekst był kopią innej opinii, czy tekstu lub fragmentów będących ich częścią.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez uczestników Konkursu
 • Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność w sytuacji, gdy osoba trzecia będzie rościć prawo do wystawionej przez niego opinii.
 • Wystawiane opinie nie mogą zawierać zwrotów uznanych za niecenzuralne, niemogą też naruszać norm prawnych i obyczajowych, czy godzić w uczucia innych osób.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania opinii zawierających się w powyższym opisie.


4. Uczestnicy


 • W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które są pełnoletnie i zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Osoby biorące udział w konkursie zwane są Uczestnikami
 • Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanychosób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.


6. Zwycięzcy i nagrody


 • W Konkursie biorą udział wszystkie opinie wystawione na stronie zegarek.net oraz ceneo.pl, spełniające postanowienia Regulaminu Konkursu.
 • W każdej edycji Konkursu wybranych zostanie 4 autorów najciekawszych,najbardziej oryginalnych i rzetelnych opinii.
 • Wyboru Zwycięzców dokonuje 5-osobowe Jury złożone z pracowników sklepu ZEGAREK.NET.
 • W każdej edycji Konkursu przewidziano 4 nagrody, każda w postaci bonu o wartości 300 zł do realizacji przy zakupach w sklepie zegarek.net.
 • Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.
 • Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową, a zwycięskie opinie zostaną opublikowane i wyróżnione na stronie: www.zegarek.net/opinie.html lub na innych podstronach serwisu.


Postanowienia końcowe


 • Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w Internecie pod adresem: https://www.zegarek.net/regulamin-konkursu-na-najciekawsza-opinie
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie zegarek.net.Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania(wyboru zwycięzcy) oraz publikacji wyników Konkursu.
 • W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 • W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 • Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.